Tepelný most

Tepelný most můžeme jednoduše chápat jako místo v konstrukci, kde lokálně dochází k  vysokému nežádoucímu přenosu teplot.

U oken se jedná o tepelné ztráty, které jsou většinou způsobeny některým z těchto důvodů:

nevhodné konstrukční řešení oken (např. pouze 2 těsnění, svařované těsnění, malá stavební hloubka křídla, rámů atd.)
nesprávně zvolená skladba materiálů (např. kovový meziskelní rámeček)
nesprávně zabudovaná okna ve zdivu (nedostatečné vyplnění spár stavební pěnou, nesprávné provedení připojovací spáry, kotvení oken přes rám – u dvoutěsňových rámů, atd.)