Středové (trojité) těsnění

Co je středové těsnění?

Středové těsnění je třetí okenní těsnění, které je skryté v prostoru mezi rámem a křídlem okna. Tento prostor rozděluje na chladnou a teplou část.

K čemu je dobré středové těsnění?

Podle stavebních expertů je to jediná správná volba pro okna, která mají být osazena v obyvatelných místnostech domů. Středové těsnění totiž zajišťuje oknům lepší tepelně izolační vlastnosti, lépe tlumí hluk z ulice a samozřejmě lépe utěsní křídlo k rámu. Má především zásadní vliv na to, zda se vám nová okna budou, nebo nebudou rosit. Navíc – pokud třetí středové těsnění doléhá na pevnou dělící příčku, je pro zloděje ještě těžší taková okna překonat.

Jak funguje středové těsnění?

Středové těsnění rozděluje prostor mezi rámem a křídlem okna na dvě části – chladnou a teplou. Na obrázku A) je vyobrazen rám s dorazovým těsněním (2 těsnění) a na obrázku B) je vyobrazen rám se středovým těsněním (3 těsnění).

Dorazové těsnění = 2 těsnění Středové těsnění = 3 těsnění

Abychom snáze pochopili důležitost rozdílů mezi obyčejným dvoutěsňovým rámem a systémem se středovým těsněním (tři těsnění), krátce popíšeme obě dvě provedení:

Dorazové těsnění – obrázek A) ukazuje, že i když má rám dostatečný počet komor, tak v prostoru mezi rámem a křídlem žádné přepažení není. Naopak – je tam pouze jedna velká prázdná „komora“. Správně se tento prostor nazývá „funkční spára“. Bohužel – v tomto dvoutěsňovém provedení se i do funkční spáry může dostávat venkovní studený vzduch. Přes odvodňovací kanálky, které musí mít (a má) úplně každé okno, neustále vniká do prostoru mezi rám a křídlo chladný venkovní vzduch – obrázek A1. Důsledkem je studený rám, velké množství kondenzátu na kování a rámech, prochlazené výztuže oken a především orosená skla. Z oken potom stéká voda na parapety, zdi a podlahu. Zdivo bude časem natolik zvlhlé, že už bude velice obtížné dostat vlhkost ze zdí nějakým způsobem pryč. Zvýšená vlhkost je pak výborný předpoklad pro vznik plísní. Ty se začnou postupně množit – především na špaletách a zdivu kolem oken. Obecně jsou okna s dorazovým těsněním (pouze 2 těsnění) považována za zastaralá a technicky dávno překonaná, která patří především do nevytápěných prostor, sklepů, garáží atp.

Středové těsnění – obrázek B) ukazuje jakým způsobem je prostor mezi rámem a křídlem přepažen na dvě části. Do malého prostoru se také dostává venkovní vzduch přes odtokové kanálky. Avšak kování, výztuže a samotná skla jsou až nad chráněným teplým prostorem – za středovým těsněním. Tím pádem nedochází zdaleka v takové míře k jejich prochlazování a vzniku kondenzace a s ní spojených dalších problémů na zdivu – plísním, salnitru (solným mapám) atd.

Pevná dělící příčka – slouží pro dolehnutí středového těsnění a do jisté míry zvyšuje bezpečnost před zloději. Těsnění s pevnou dělící příčkou je po zavření okna stlačeno mezi dva protikusy plastového rámu. Toto provedení zajišťuje skutečně pevné a solidní utěsnění křídla vůči rámu. Navíc pevná dělící příčka poskytuje lepší ochranu před zloději. Méně kvalitní okenní rám zloděj překoná během několika vteřin. U oken vybavených pevnou dělící příčkou středového těsnění „práci“ zloději komplikuje právě ona středová přepážka. Zloděje zdrží a často úplně odradí, protože rozhodně není jednoduché ji prorazit.