Rejstřík zkratek

UW – tepelná izolace okna
Tepelná izolace oken se vyjadřuje hodnotou „součinitele prostupu tepla“ Uw. Tato hodnota vyjadřuje množství tepla, které unikne 1 m2 okna za 1 sekundu při rozdílu teplot v exteriéru a interiéru 1 stupeň Kelvina. Obecně platí, že čím je uváděná hodnota Uw nižší, tím lépe okno tepelně izoluje. Ovšem pozor – mnohdy je hodnota Uw „vylepšena“ použitím skel s opakovaným pokovením, která zase nemusí mít dostatečný solární faktor (SF) a mohou omezovat žádoucí zisk tepla ze slunce atp. Vždy se poraďte s odborníkem o vhodnosti Vámi zvoleného okenního systému.

Ug – součinitel prostupu tepla skla
Hodnota Ug je základním měřítkem izolační schopnosti zasklení. Obecně platí, že čím nižší je hodnota Ug, tím lépe bude sklo izolovat teplo.

Uf – součinitel prostupu tepla profilu
Hodnota Uf vyjadřuje tepelně-izolační schopnosti rámu okna (dveří). Čím nižší tato hodnota je, tím lepší jsou tepelně-izolační vlastnosti rámu.

SF – celkový činitel prostupu sluneční energie g neboli solární faktor
Jedná se o poměrně důležitou, avšak v drtivé většině opomíjenou hodnotu skla, která vyjadřuje, jak bude sklo schopno propouštět tepelné zisky ze slunce do interiéru místnosti. Pokud je hodnota solárního faktoru nižší, bude sklo málo propouštět teplo ze slunce do bytu. Naopak příliš vysoká hodnota SF na velkých plochách situovaných na jižní nebo jihozápadní stranu způsobí v letních měsících velké přehřívání interiéru. Vždy se poraďte s odborníkem o vhodnosti Vámi zvoleného zasklení oken.

Ψg – lineární součinitel prostupu tepla meziskelním rámečkem
Meziskelní rámeček vzájemně spojuje skla. Jelikož tento spoj tvoří zároveň tepelný most mezi jednotlivými skelními deskami, musí být z materiálu, který má minimální tepelnou vodivost. Hodnota Ψ (psi) vyjadřuje lineární součinitel prostupu tepla meziskelním rámečkem. Čím nižší tato hodnota je, tím lepším je meziskelní rámeček izolantem.

RAL – barevná stupnice
Vzorník barev RAL je celosvětově uznávaným standardem pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a ve stavebnictví obecně. Jeho hlavním smyslem je sjednocení nabídky tak, aby zákazník dostal vždy přesně stejný odstín barvy.
Klasická barevná stupnice RAL obsahuje 213 odstínů a patří mezi ně i ty metalické. Každý z odstínů má označení RAL a k tomu čtyřmístné číslo a v každém jazyce také vlastní slovní název. RAL 1000 je například béžová zelená, RAL 5004 modročerná a podobně.

Foto vějíře RAL vzorníku