Mikroventilace

Mikroventilace je vžitý termín pro malou štěrbinu mezi rámem a těsněním okna, která vznikne pootočením kliky zpravidla o 45°. Okenní křídlo v této poloze nedoléhá úplně na těsnící profily a umožňuje minimální výměnu vzduchu.

Mikroventilace není větrání
Stará dřevěná okna většinou nijak dobře netěsnila. S trochou nadsázky lze říci, že to byla „neúmyslná dobová mikroventilace“. Protože okna netěsnila pořád, nebylo ani potřeba nijak zvlášť větrat. Bohužel tyto netěsnosti způsobovaly v zimě značné energetické ztráty. Moderní okna jsou naopak prakticky dokonale těsná. To s sebou přináší řadu výhod, ale i potřebu změnit doposud zažitý způsob větrání. Mikroventilace pomáhá s částečnou výměnou vzduchu, ale pro opravdové vyvětrání je zcela nedostačující. V domě s novými moderními okny je potřeba větrat častěji a důsledněji.

Buďte opatrní
S otevřenou mikroventilací nejsou okna zcela bezpečná, protože západky jsou pootevřené. Hrubou silou lze okno vypáčit i bez rozbití skla, takže některé pojišťovny mohou odmítnout případné plnění s odůvodněním, že okno nebylo řádně zabezpečené. Proto je lepší mikroventilaci zavírat v případě, že dům opouštíte na delší dobu.

mikroventilace2