meziskelní rámeček Swisspacer – U

Udělejte pro svůj dům to nejlepší. Chtějte nejlepší meziskelní rámečky SWISSPACER – U.

Má to smysl? Rozhodně ano.

Správnou volbou meziskelních (distančních) rámečků můžete ovlivnit mnohé. Jeho kvalita často rozhoduje o tom, zda se Vaše okna rosí či ne. A kde se vyskytuje orosení (kondenzát), tam se mohou tvořit plísně. Ty doma určitě nechce nikdo z nás.

Meziskelní (distanční) rámeček odděluje jednotlivé tabule izolačního skla od sebe. Z pravidla se jedná o trojskla nebo dvojskla. Je to relativně malá, ale velmi důležitá součást zasklení. Meziskelní rámeček značnou měrou ovlivňuje, jak bude celé sklo izolovat.  Jestli se bude, nebo nebude v zimě okno rosit. Meziprostor, který distanční rámeček vytváří, je zpravidla naplněn izolačním plynem. Nejčastěji se používá ARGON.

Pod často používaným termínem „teplý meziskelní rámeček“ bývá označován meziskelní rámeček vyrobený z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí.
To znamená, že chlad přenášený z venkovního skla na vnitřní, bude rámečkem výrazně eliminován. „Teplých meziskelních rámečků“ je celá řada. Krátký výběr a porovnání jejich výkonu vyjadřuje tabulka v obrázku.

V současnosti je asi nejrozšířenějším typem meziskelního rámečku TGI spacer, jehož  hodnota PSI je v případě zasklení izolačním dvojsklem 0,044.
Ten je však v porovnání s námi standardně nabízeným SWISSPACER – U o poznání horší. Meziskelní rámeček SWISSPACER – U má o cca 36% lepší hodnotu PSI oproti zmiňovanému TGI spacer.

Chtějte ve svých oknech to nejlepší.
Chtějte SWISSPACER – U.